Tlumočení

Konsekutivní tlumočení

Konsekutivní tlumočení neboli následné tlumočení je tlumočení ústního projevu řečníka po částech. Řečník vysloví část svých myšlenek, odmlčí se a poskytne tlumočníkovi čas k převodu projevu do druhého jazyka.

Při tlumočení pracuje tlumočník v blízkosti mluvčího, případně před publikem, ke kterému tlumočí.

Konsekutivní tlumočení bývá někdy využíváno i při menších konferencích. V tomto případě se můžete setkat také s pojmem vysoká konsekutiva. Jedná se o typ konferenčního tlumočení, kdy není k dispozici tlumočnická technika. Řečník pronese vždy delší úsek.

Tlumočník není účastníkem konverzace, není ani tiskovým mluvčím či moderátorem.

Při přípravě tlumočení je nutné tlumočníkovi sdělit bližší informace o předpokládaném tématu hovoru, případně mu předem poskytnout podklady (vaše vlastní poznámky, které hodláte zmínit při hovoru apod.).

Simultánní tlumočení

Simultánní tlumočení (nazýváno také tlumočení konferenční, kabinové).

Tlumočník nečeká, až řečník domluví, aby začal tlumočit. Tlumočí současně s projevem řečníka.

Mezi simultánní tlumočení se řadí i tzv. šušotáž, tedy tlumočení šeptem, kdy se tlumočí bez jakýchkoli technických pomůcek šeptem do ucha klienta.

Tento druh tlumočení je vhodný především při menším počtu jazykově nevybavených posluchačů, kdy se nevyplatí zajišťovat tlumočnickou techniku a zároveň je vhodné tlumočit souběžně a šetřit tak čas všech účastníků.

Šeptem lze tlumočit i při pracovních schůzkách a obchodních jednáních, nejčastěji se však využívá při slavnostních večeřích. Využít lze i tzv. šeptákové soupravy, kdy tlumočník používá mikrofon a posluchači bezdrátové přijímače.

Soudní tlumočení

Soudní tlumočení vyžaduje soudního tlumočníka jmenovaného příslušným soudem v ČR.

Soudní tlumočení se řídí vyhláškou č. 37/1967 Sb. o tlumočnících a znalcích. Tato vyhláška upravuje soudní překlady a soudní tlumočení.

Soudní tlumočení musí přesně odpovídat tlumočenému projevu a není povoleno cokoliv měnit.

Soudní tlumočník se během tlumočení musí průběžně ujišťovat, že osoba, které tlumočí, rozumí tomu, co jí je tlumočeno. Tlumočení musí být nezávislé a nestranné.

Překlady