O nás

Priority naší práce

Díky zkušenostem s vedením komplexních jazykových projektů a odborným znalostem našich spolupracovníků jsme schopni zajistit přesně takovou kvalitu, jakou od nás očekáváte. Mezi našimi překladateli jsou kvalifikovaní a prověření specialisté v daném jazyce či oboru a bilingvní rodilí mluvčí cizích jazyků, kteří nám pomáhají zajistit významově přesný překlad. Všechny naše produkty podléhají kontrole kvality v závislosti na Vašich požadavcích a potřebách. Spolehlivé dodání služeb v požadovaném termínu je pro nás samozřejmostí a v případě výjimečného nedodržení dohodnuté lhůty poskytujeme zákazníkům smluvní slevu.

Mezi naše přední spolupracovníky patří tlumočníci a překladatelé, absolventi oboru translatologie na příslušných institucích, převážně FFUK v Praze, mající mnohaletou praxi v oboru, ať už jako interní překladatelé / tlumočníci v mezinárodních firmách, nebo jako překladatelé na volné noze.

Jak zajišťujeme kvalitu

 • Jdeme cestou vždy a za každých okolností vstřícného a profesionálního přístupu k našim klientům a uplatňování vícestupňové kontroly kvality. Uvedené skutečnosti jsou zárukou vysoké úrovně poskytovaných služeb.
 • Uvědomujeme si, že k dosažení kvalitního překladu nestačí pouhá znalost jazyka. Klíčem k němu je výběr překladatele se zkušenostmi v oboru klienta. Každou zakázku analyzujeme a vybereme překladatele, který má v daném oboru zkušenosti a znalosti terminologie.
 • Všichni překladatelé, se kterými spolupracujeme jsou námi kvalitativně prověřeni. Překladatelům, s nimiž nově navazujeme spolupráci, posíláme testovací překlady, jejichž vyhodnocení prověří jejich schopnost a talent překládat, správnost a odbornost překladu.
 • Pokud se nejedná o překladatele - rodilé mluvčí cílového jazyka, nabízíme klientům korekci přeloženého textu rodilým mluvčím cílového jazyka pro ověření správně zvolených obratů.
 • Upřednostňujeme překladatele, kteří jsou absolventy oboru překladatelství na Univerzitě Karlově nebo jiných oborů spojených s jazyky na nějaké z vysokých škol.

Jak zajišťujeme jednotnost stylu překladu a použité terminologie

 • Potřeba zajištění konzistence terminologie a stylu vzniká především u rozsáhlých překladů a opakujících se projektů, aktualizaci související dokumentace překladu nebo vyhotovení překladu několika jazykových verzí současně apod.
 • Koordinátor jazykového stylu a terminologie určí závaznou terminologii a styl, zajistí jejich distribuci včetně požadavků zákazníka mezi jednotlivé členy překladatelského týmu a následně provádí kontrolu dodržování.
 • Zajištění konzistentního překladu, terminologie probíhá výběrem nejčastěji používaných termínů a slovních spojení ze zdrojového textu a jejich překlad spolu s konzultací a doporučením standardně používané oborové terminologie a import schválené terminologie do překladových nástrojů a terminologických databází.
 • Vytvoříme nebo od zadavatele převezmeme příručku doporučeného stylu překladu (tzv. style guide) a ustálených slovních obratů cílového jazyka s ohledem na oborové zvyklosti a požadavky zákazníka.

Co je pro nás samozřejmostí

 • Umět správně a vhodně komunikovat s klienty, neboť překládat pro veřejnost je náročné nejen na překladatelskou odbornost, ale také na komunikační dovednosti a organizační um.
 • Dobře komunikovat se zákazníkem a dobře odhadnout svůj čas a schopnosti znamená úspěšné dokončení zakázky.
 • Dokončit zakázku v termínu a nejvyšší možné kvalitě za rozumnou cenu.
 • Diskrétní jednání a ochrana dat klienta.
 • Vstřícnost, rychlost, flexibilita a spolehlivost.
 • Spokojený zákazník je náš jediný cíl.
 • Přizpůsobíme se i neobvyklým požadavků ze strany zákazníka.