Korektury

Korektury

Korektura je gramatická, stylistická i pravopisná oprava subjektu, výrobku nebo služby, kterou konkrétní dokument prezentuje. Korekturou nazýváme celkovou kontrolu Vašeho písemného projevu a jeho uvedení do souladu s jazykovými pravidly tak, aby negativně neovlivnil výsledek Vašeho snažení.

PKomplexní korektury textů zahrnují odstranění překlepů, kontrolu pravopisných jevů, gramatiky, stylistiky a interpunkce. Jsou prováděny našimi zkušenými jazykovými odborníky - profesionálními korektory s univerzitním vzděláním, v případě cizojazyčných korektur pak výhradně rodilými mluvčími s jazykovým vzděláním v mateřském jazyce.

Revize

Revize jsou úpravy již přeloženého textu, do kterého se zapracovávají změny provedené v původním překládaném textu (např. v původní obchodní smlouvě, která byla již přeložena, dojde k úpravám, a tyto musí být zapracovány do původního překladu tak, aby odpovídal obchodní smlouvě v novém provedení).

CAT nástroje

CAT nástroje (Computer Aided Translation, příp. Computer Assisted Translation, v češtině: počítačem podporovaný překlad, překlad podporovaný počítačem; příp. překladatelské programy) jsou programy, které pomáhají překladateli se samotným překladem.

Překlady