1. Co je to normostrana?
  • Normostrana je 1800 znaků včetně mezer.
 2. Co je to apostila?
  • Apostila je ověření podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího použití v zahraničí. Apostilu vydává Ministerstvo zahraničí ČR (odbor pro listiny vydávané justičními orgány) a Ministerstvo zahraničních věcí ČR (konzulární odbor pro ostatní listiny).
 3. Jak se pozná soudně ověřený překlad?
  • Soudně ověřený překlad je opatřen tlumočnickou doložkou a „kulatým“ razítkem soudního tlumočníka.
 4. Jaká je denní kapacita překladatele?
  • Denní kapacita překladatele je 8 ns, u lehčích textů až 10 ns.
 5. Jak zajistíte důvěrnost dokumentů?
  • Překladatelé i zaměstnanci překladatelské agentury Jill jsou vázáni smlouvou o mlčenlivosti.