Ceník

Překlady

 • Z cizího jazyka do čj: 380,- Kč / ns
 • Z čj do cizího jazyka: 480,- Kč / ns
 • Z cizího jazyka do cizího jazyka: 520,- Kč/ 1ns
 • Expresní překlady do 24 hodin: příplatek ve výši 30% z původní ceny
 • Expresní překlady do 120 minut: příplatek ve výši 50% z původní ceny
 • Překlady se soudním ověřením: zpravidla původní cena překladu plus 100,- Kč za každou ns se soudním razítkem, pokud se nejedná o následující dokumenty:
  • (rodné listy, oddací listy, úmrtní listy, výpisy z rejstříku trestů, diplomy (bez příloh), živnostenské listy, osvědčení o registraci k daním, potvrzení o bezdlužnosti, potvrzení o studiu): 580,- Kč / ns
  • Vysvědčení: 650,- Kč / ns
  • výpisy z obchodního rejstříku: 800,- Kč/ ns
  • rozvodové rozsudky, listiny dědických řízení, závěti, notářské zápisy, soudní rozsudky, koncesní listiny, pracovní smlouvy, certifikáty, daňová přiznání, společenské a zakladatelské smlouvy: kalkulujeme individuálně dle rozsahu
  • V případě zaslání složky soudního překladu doporučenou poštou účtujeme po ČR poštovné a balné ve výši: 50 Kč
  • Pokud si přejete zaslat hotový soudní překlad na dobírku, účtujeme po ČR poplatek 80 Kč
 • Z cizího jazyka do čj: 380,- Kč / ns
 • Z čj do cizího jazyka: 480,- Kč / ns
 • Z cizího jazyka do cizího jazyka: 520,- Kč/ 1ns

Tlumočení

 • Konsekutivní
  • 4 hodiny (1/2 dne): 4.800,- Kč
  • 8 hodin (1 den): 7.800,- Kč
 • Simultánní
  • 4 hodiny (1/2 dne): 4.800,- Kč
  • 8 hodin (1 den): 7.800,- Kč
 • Soudní
  • 4 hodiny (1/2 dne): 4.800,- Kč
  • 8 hodin (1 den): 7.800,- Kč
 • V cenách nejsou zakalkulovány náklady na dopravu a ubytování tlumočníka. Tyto náklady je nutno připočítat k ceně za tlumočení.
 • Příplatky za tlumočení o víkendu: 50%/den
 • Příplatky za tlumočení v době svátků: 80%/den

Korektury

 • Korektura: 500,- Kč/hod
  • Základní korektura: v ceně
  • Korektura druhým překladatelem: 190,- Kč/ns
  • Korektura rodilým mluvčím: 200,- Kč/ns
  • Korektura českého textu: 100,- Kč/ns

Ostatní služby

 • Přepis českého nebo cizojazyčného textu: 100,- Kč/ns
 • Soudní ověření námi nepřeloženého textu: 360,- Kč/ns
 • Sestavení strukturovaného CV v jazyce: 1.200,- /CV
 • Sestavení motivačního dopisu v jazyce: 700,-/dopis
 • Složité grafické úpravy překládaného textu: příplatek 25%
 • Zajištění tlumočnické techniky - na základě vašich konkrétních požadavků, zajistíme vámi požadovanou tlumočnickou techniku a cenu konkrétně spočítáme.